Evlilik Başvurusu İçin Gerekenler
 • Evlilik Başvurusu İçin Gerekenler

 

 • Evlenecek kişilerce imzalanmış 4 nüsha “Evlenme Beyannamesi”. Beyannamelerden sadece 1 nüshasına fotoğraf yapıştırılacaktır, diğer 3 adet Beyanname fotoğrafsız olacaktır.
 • Fotoğraflı ikamet ve nüfus cüzdanı suretleri ile beyannameler bağlı bulundukları mahalle muhtarlıklarınca doldurulup tasdik edilecektir.
 • Çiftlerden her biri için 7 adet vesikalık fotoğraf.
 • Çiftler başvurularında resmi nüfus cüzdanlarını ve fotokopilerini -resimsiz nüfus cüzdanı kabul edilmemektedir-. Yabancılar için pasaport, kendi Konsolosluklarının ya da bulunduğu ülkenin vatandaşı ise yerel makamlarının düzenleyecekleri onaylı doğum belgesi (birth certificate/geburtsurkunde).
 • Çiftler kayıtlı oldukları Nüfus Müdürlüklerinden en son medeni hallerini belirten nüfus kayıt örneği alacaklardır.
 • Yabancı uyruklu olan erkek veya kadın, bağlı bulunduğu konsolosluktan, bekar olduğuna dair Türkçe bekarlık belgesi alacaktır. Bu belgeyi Türk Dışişleri Bakanlığı’na tasdik ettirecektir. Daha sonra bu belgenin 3 adet fotokopisi arkalı önlü çekilecektir.
 • Bayanın evleneceği erkek yabancı uyruklu ise bayan erkeğin vatandaşlığına geçip geçmeyeceğine dair 5 nüsha dilekçe yazacaktır.
 • Çiftlerden birinin talebi halinde sağlık raporu- HBSAG (bulaşıcı sarılık) ANTİ HİV (aids) kan grubu testlerinin yaptırılması tavsiye edilir.
 • Uluslararası Evlenme Cüzdanı, Evlendirme Müdürlüğünden belirli bir bedel karşılığında temin edilecektir. Bu işlem içinde ayrıca 3 adet fotoğraf Müdürlüğe getirilecektir.
 • Kayıtlar saat 11:00′e kadar alınmaktadır.
 • Beyannameyi doldururken dikkat edilmesi gerekenler:

 

 • Evlenme Beyannamesi’nin bütün bölümleri okunaklı kitap harfleri ve dolma kalemle veya daktilo ile doldurulmuş olmalı.
 • Beyannamelerdeki medeni hal kısmı, “bekar, dul ya da boşanmış” şeklinde açık olarak yazılacaktır. Eşi ölen kişi eşinin kesin ölüm tarihini, boşanmış ise, boşanma kararının kesinleşme tarihini yazacaktır. Bayanların boşanmaları ya da önceki eşinin ölümü üzerinden 300 günlük sürenin kaldırılması kararı getirilecektir.
 • Doğum tarihleri gün, ay ve yıl olarak tam yazılacaktır.
 • Ad ve soyadları kendi hanelerine ayrı ayrı, yazılacaktır; birden fazla ismi olanlar isimlerini kısaltmadan nüfus cüzdanlarındakinin aynısını yazacaklardır.
 • Nüfus cüzdanlarının numara ve seri numaraları mutlaka yazılacaktır.
 • Yaşı küçük olanlar için, erkek 17 yaşını, kız ise 15 yaşını bitirmiş olacak. Beyannamenin arka kısmındaki “Rıza Belgesi” kısmına yaşı küçük olan kız ise kızın, erkek ise erkeğin anne ve babasının adı ve soyadı yazılarak imza edilecek ve kendi muhtarlıklarına onaylattırılacaktır. 15 yaşını doldurmamış kız çocuğu ile 17 yaşını doldurmamış erkek çocuğunun evlenebilmesi için hem beyanların arkasını ana ve babası rızası muhtardan onaylatılacak hem de mahkemeden 88. madde kararı alarak mevcut evraklara eklenecektir. Ana ve babadan biri ölmüş ise öldüğünü beyanın arkasına yazarak muhtara da tasdik ettireceklerdir. Vasisi olanlar vasi kararı getireceklerdir ve yine beyanın arkasına vasi imzası alınıp muhtara da tasdik ettirilecektir.